STENOVÉ VYKUROVANIE

Systém stenového a stropného vykurovania/chladenia WR8

Inštalácia stenového a stropného vykurovania/chladenia je mimoriadne jednoduchá a v porovnaní s pokládkou (a zaliatím) podlahového vykurovania významne menej náročná na čas, technologické prestávky i náklady. Odpadáva dilatačný pás, izolácia proti vlhkosti, potreba dilatačných škár a v neposlednej rade i energeticky náročné vysúšanie betónového poteru. Systém sa inštaluje na stenu alebo strop. Hrúbka omietky je takmer identická so stenovým systémom / bez stenového systému. Systém nevyžaduje naviac žiadnu časovú náročnosť (napr. zrenie betónu) a je možné ho inštalovať na prianie investora v akejkoľvek fáze hrubej stavby pokým nie sú natiahnuté omietky, bez riešenia výšky podlahy a dalších úkonov potrebných pri inštalácii podlahového vykurovania.

Zostavy stenového/stropného vykurovania

stenovka

Zostava stenového/stropného vykurovania 10 m /1 330 W (45-38°C)

Obsahuje:

200 m polybuténovú rúrku HR-PB hetta DD 8x1,0

+ 15 ks upevňovaciu lištu GTH-WKS 8

+ 80 ks držiak oblúkov rúrky GTH-RBH 8

+ 150 ks zatĺkacie hmoždinky GT-SD 35

+ 12 ks vodiaci oblúk GTH-RFB 8/10

Akciová cena: 285 € bez DPH

Cena s DPH: 342 €

 

Zostava stenového/stropného vykurovania 6 m2 / 800 W (45-38°C)

Obsahuje:

+ 100 m polybuténovú rúrku HR-PB hetta DD 8x1,0

+ 9 ks upevňovaciu lištu GTH-WKS 8

+ 48 ks držiak oblúkov rúrky GTH-RBH 8

+ 90 ks zatĺkacie hmoždinky GT-SD 35

+ 6 ks vodiaci oblúk GTH-RFB 8/10

Akciová cena: 155 € bez DPH

Cena s DPH: 186 €
MDhmMTI2